Avgift for vindkraft

Vindkraftanlegg skal betale på hver kilowatt

Smøla wind farm

Photo: Kjell Herskedal / NTB scanpix
There are 68 wind turbines at the Smøla plant, about 70 miles west of Trondheim.

NTB

Regjeringen foreslår at vindkraftanlegg skal betale en produksjonsavgift på hver kilowatt de produserer. Dette foreslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett,  olje- og energiminister bekreftet Tina Bru (H), til NRK.

— Vi foreslår en moderat avgift som skal sørge for at noe av verdiskapningen blir igjen lokalt, sa Bru.

Hva som er en moderat avgift, er ikke bestemt.

— Vi trenger å skape flere jobber, og da er tilgang på kraft og fornybar energi viktig. Vindkraft har blitt en viktig del av kraftsystemet, men regjeringen mener at mer av verdiskapingen må bli igjen i kommunene og lokalsamfunnet, opplyste Bru til NTB.

Vindkraft er omstridt, og Bru håper dette kan være et bidrag til å dempe konfliktnivået.

– Jeg tror ikke dette i seg selv løser alle problemer, men det er viktig at de lokalsamfunnene som har satt av areal og natur i sin kommune, får noe mer igjen av inntektene fra vindkraftverkene, sier statsråden.

Bransjen selv har gitt uttrykk for at de ønsker en form for skatt eller avgift som kommer vertskommuner til gode og har etterlyst en avklaring

This article originally appeared in the May 21, 2021, issue of The Norwegian American.

Avatar photo

NTB

NTB (Norsk Telegrambyrå), the Norwegian News Agency, is a press agency and wire service that serves most of the largest Norwegian media outlets. The agency is located in Oslo and has bureaus in Brussels, Belgium, and Tromsø in northern Norway