Åpenhet om smitteverntiltak kreves

Rettigheter knyttet til barn ligger i forgrunnen

Storting

Foto: Javad Parsa / NTB
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i Stortinget under en debatt om nye smitteverntiltak.

NTB

Presset øker mot regjeringen om å være åpen om vurderingene som ligger til grunn for smitteverntiltakene. Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) føyer seg til de mange som mener regjeringen må vise kortene. Organisjonen har nå sendt brev til tre departementer med en klar anbefaling.

Koronatiltakene griper inn i folks rettigheter, men gjennom pandemien har det variert i hvor stor grad det har vært åpenhet om beslutningene, er budskapet i brevet. Derfor må gjøres mer for at begrunnelsene heretter må offentliggjøres.

Brevet er rettet til Helse- og omsorgsdepartementet, som er et koordinerende departement for arbeidet med pandemien. I tillegg har organisasjonen sendt brev til Kunnskapsdepartementet og Barne- og familiedepartementet om tiltak som griper inn i barns menneskerettigheter. Her peker NIM på noen særskilte menneskerettigheter knyttet til barn.

* De anbefaler at det gjøres grundige vurderinger av disse hver gang man treffer tiltak som griper inn i barns rettigheter.

* Myndighetene må vurdere om behovet for og effekten av smitteverntiltaket er forholdsmessig sett i lys av hvor tyngende inngrepet er for barn og unge.

* Barn og unge bør involveres i beslutninger om koronatiltak som angår dem. For eksempel gjennom kontakt med organisasjoner, oppnevning av egne ekspertgrupper eller barnepanel.

This article originally appeared in the Jan. 21, 2022, issue of The Norwegian American.

Avatar photo

NTB

NTB (Norsk Telegrambyrå), the Norwegian News Agency, is a press agency and wire service that serves most of the largest Norwegian media outlets. The agency is located in Oslo and has bureaus in Brussels, Belgium, and Tromsø in northern Norway