Adventssangen – Advent Song

Advent

Image: Colourbox
Each Sunday in Advent, one candle is lit in anticipation of the coming on Christ on Christmas morning.

 

Nå tenner vi det første lys,

alene må det stå.

Vi venter på det lille barn,

som i en krybbe lå.

Nå tenner vi det andre lys,

da kan vi bedre se.

Vi venter på at Gud, vår Far,

vil gi sin sønn hit ned.

Nå tenner vi det tredje lys,

det er et hellig tall.

Vi venter på at kongen vår

skal fødes i en stall.

Nå tenner vi det fjerde lys,

og natten blir til dag.

Vi venter på en Frelsermann

for alle folkeslag.

 

Now we light the first candle,

It must stand alone.

We wait for the little child,

who laid in a manger.

Now we light the second candle,

Then we can see better.

We wait for God, our Father,

to give his Son down here.

Now we light the third candle,

It is a sacred number.

We wait for our King

to be born in a stable.

Now we light the fourth candle,

and night turns into day.

We wait for a Savior

for all of humanity.

This article originally appeared in the Dec. 3, 2021, issue of The Norwegian American.

Norwegian American Logo

The Norwegian American

The Norwegian American is North America's oldest and only Norwegian newspaper, published since May 17, 1889.